John R. White

Profesor filosofie a analytické psychologie, dlouhá léta působil na Františkánské univerzitě ve Steubenville, později v Simon Silverman Phenomenology Center na Duquesne University Pittsburgh, Pennsylvania, USA.