Jiří Musil

prof. PhDr. JIŘÍ MUSIL, CSc.,  (1928-2012) byl profesorem Středoevropské univerzity v Budapešti a Varšavě a Univerzity Karlovy v Praze. Zabýval se zejména sociologií města a regionů a politickou sociologií s důrazem na střed­ní Evropu. V letech 1990–1992 byl ředitelem Sociologického ústavu ČSAV, v letech 1992–1993 ředitelem Central European University v Praze a v letech 1998–2001 předsedou Evropské asociace sociologů. Publikoval několik knih o městech, urbanizaci, bydlení, sociální ekologii a o regionál­ním vývoji, které byly přeloženy do angličtiny, italštiny, polštiny a maďarštiny. Poslední knihou, kterou vydal, je The End of Czechoslovakia. Je spolueditorem knihy Prostorové důsledky trans­formačního procesu v Německu a u jeho sousedů, která vyšla v SRN roku 1997. Společně se Zdenkem Sudou připravili k vydání knihu The Meaning of Liberalism - East and West. K jeho trvalým zájmům patří dílo T. G. Masaryka, o němž napsal řadu statí.

CV na stránkách Učené společnosti ČR: zde 

Databáze knih Jiřího Musila a jejich hodnocení: zde

Další vybrané publikace:

  • Housing Needs and Policy in Great Britain and Czechoslovakia. University of Glasgow, London 1966
  • Sociologie soudobého města. Svoboda, Praha, 1967
  • Assessment of Current and Future Housing Needs, United Nations, Geneva 1970
  • Sociologie bydlení. Svoboda, Praha 1971
  • Urbanizace v socialistických zemích. Svoboda, Praha 1977
  • Urbanization in Socialist Countries. M. E. Sharpe, White Plains, New York, 1980
  • The End of Czechoslovakia (editor). CEU Press, Budapest, New York 1995
  • Räumliche Auswirkungen des Transformationsprozesses in Deutschland und bei den östlichen Nachbarn (editor with W. Strubelt). Leske + Budrich, Opladen 1997
  • The Meaning of Liberalism-East and West (editor se Z. Sudou). CEU Press, Budapest, New York 1999
  • Zrod velkoměsta (spoluautoři P. Horská, E. Maur). Paseka, Praha 2002.