Jaroslav Med

literární kritik, historik, spisovatel a vysokoškolský pedagog (1932–2018). Vystudoval FF UK obor čeština a knihovnictví. V letech 1966–1971 byl nejprve externím vědeckým aspirantem a posléze od roku 1980 vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Teprve v roce 1991 mohl obhájit kandidátskou práci a získat tituly CSc. a PhDr. Od roku 1990 přednášel rovněž českou a světovou literaturu na Katolické teologické fakultě UK, později také na Filozofické fakultě UK. 

Celý životopis a bibliografie Foto: Daniel Baránek, licence: CC BY-SA 4.0, zdroj: Wikimedia Commons.

Katolická teologická fakulta UK 

Paměť národa 

Pořad rádia Vltava Osudy