Jan Svoboda

Vystudoval filosofii a germanistiku (novější německou literaturu) na Humboldtově univerzitě v Berlíně (PhDr. Ing. Ph.D.). Působí ve Filosofickém ústavu AV ČR v Oddělení pro studium moderní české filosofie.  Zaměřuje se především na filosofické a společenskovědní myšlení v českých zemích v letech 1800-1948. Kromě Masarykovy pozitivní filosofie, českého pozitivismu a strukturalismu (J. L. Fischer) se zabývá filosofickou aplikací moderních vědeckých teorií a souvislostmi spojenými se sociální, kulturní a politickou problematikou v globálním kontextu.

Kontakt: svobodaj@flu.cas.cz