James Hill

český filosof britského původu, působí jako docent Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (doc.,Ph.D.), je šéfredaktorem Filosofického časopisu. Autor knih Descartes and the Doubting Mind (Bloomsbury, 2012), Berkeleyho filosofie ducha, v originale George Berkeley's Notion of Mind, překlad Kollert Lukáš (nakladatelství FÚ AV ČR). Věnuje se raně novověké filosofii (především John Locke a René Descartes). Zabývá se také současnou filosofií mysli.