Ilja Šrubař

český sociolog a filozof fenomenologického zaměření, profesor sociologie na německé univerzitě Erlangen-Norimberk (Institut für Soziologie, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg). V sedmdesátých letech působil jako asistent a posléze docent na univerzitě v Kostnici, kde vedl Archiv sociálních věd, shromažďující pozůstalosti německých sociologů, kteří museli emigrovat před Hitlerem po roce 1933. Je spoluvydavatelem a spolupřekladatelem vybraných spisů Jana Patočky v němčině a spoluvydavatelem Alfred-Schütz-Werkausgabe. Voegelinovské problematice ze Schützovy perspektivy se nejvíce přiblížil článkem: The Origin of the Political, in: Lester Embree (Ed.): Schutzian Social Sciences, Dordrecht: Kluver 1999, 23-45 nebo v jeho rozšiřené německé verzi: Woher kommt das Politische? in: Anne Honer/Roland Kurt/Jo Reichertz (Hg.) Diesseitsreligion. Zur Deutung der Bedeutung der modernen Kultur. Konstanz: Universitätsverlag 1999, S. 17-38.

 

Kontakt: ilja.srubar@uni-konstanz.de, http://www.soziologie.phil.uni-erlangen.de/team/srubar

Další významné publikace: A Bergsonian Bridge to Phenomenological Psychology (s H. Wagnerem), Washington 1984; Kosmion, Frankfurt 1988; Exil, Wissenschaft, Identität (vyd.), Frankfurt 1988; War der reale Sozialismus modern? Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 43/1991; Variants of the Transformation Process in Central Europe. A comparative Assesment, Zeitschrift für Soziologie 23/1994. Ilja Srubar/Joachim Renn/ Ulrich Wenzel (eds.): Kulturen vergleichen. Sozial- und kulturwissenschaftliche Grundlagen und Kontroversen, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2005, Ilja Srubar: Phänomenologie und soziologische Theorie. Aufsätze zur pragmatischen Lebenswelttheorie, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2007; Ilja Srubar: Kultur und Semantik, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2009.