Hannah Arendt

Johanna Hannah Arendt (1906 až 1975) byla politická filosofka a publicistka židovského původu narozená v Německu. Dávala přednost termínu "politická teorie" před termínem "politická filosofie". Studovala teologii a filosofii na univerzitě v Marburgu, kde navázala dlouholetý vztah se svým učitelem Martinem Heideggerem a jeho fenomenologie měla značný vliv na její práci. Fenomenologii dále studovala u Edmunda Husserla na univerzitě Freiburg im Breisgau, později na univerzitě v Heidelbergu studovala filosofii u Karla Jasperse. U Jasperse napsala svou disertační práci o konceptu lásky v díle svatého Augustina – Der Liebesbegriff bei Augustin. Také s Jaspersem si Arendtová udržela blízký vztah po celý život. Hannah Arendtová se stala první ženou, která získala plnou profesuru na Princetonské univerzitě. Jako hostující profesor dále vyučovala na University of California, Berkeley a Northwestern University. Vyučovala také na Univerzitě v Chicagu, The New School in Manhattan; Yale University, a na Wesleyan University. Na její počest nese její jméno Institut für Totalitarismusforschung e.V. na Technické univerzitě v Drážďanech.    

 

Více o díle a životě Encyclopedia of Philosophy: zde 

The Hannah Arendt Center 

Footer Contact
Bard College
PO Box 5000
Annandale-on-Hudson
New York 12504
845-758-7878
arendt@bard.edu