Bedřich Loewenstein

prof. PhDr. BEDŘICH LOEWENSTEIN, CSc.,(1929-2017) byl mezioborově zaměřený historik, do roku 1969 vědecký pracovník His­torického ústavu ČSAV, vydal četné práce o předpokladech nacismu v Německu (Bismarck, 1968, Středověk dvacátého století, 1969, šlo do stoupy). Emigroval v roce 1979 a v letech 1979-1994 působil jako profesor novějších dějin na Svobodné univerzitě v Berlíně. Hlavní práce posledních let: Projekt moderny (česky 1995, něm. 1987, 1990), Problemfelder der Moderne (1990), Annaherungsversuche (1992), My a ti druzí (1997).

Podrobnější životopis na Masaryk University (zde)

Členem Collegia Carolina a korespondujícím členem Berliner Wissenschaftliche Gesellschaft (v němčině)

Knižní publikace: 

 • Otto von Bismarck. Praha : Svoboda, 1968.
 • Plädoyer für die Zivilisation. Hamburg : Hoffmann und Campe, 1973.
 • Der Entwurf der Moderne. Vom Geist der bürgerlichen Gesellschaft und Zivilisation. Essen : Reimar Hobbing, 1987.
 • 6mal Prag. München : Piper, 1988. (pod pseudonymem Fritz Böhm)
 • Problemfelder der Moderne. Elemente politischer Kultur. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990.
 • My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie. Brno : Doplněk, 1997.
 • Wir und die anderen. Historische und kultursoziologische Betrachtungen. Dresden : Thelem, 2003.
 • Pêle-mêle : Loewensteinova abeceda. 500 glos ze zápisníku. Praha : NLN 2007.
 • Víra v pokrok. Dějiny jedné evropské ideje. Praha : OIKOYMENH, 2009.
 • Glosy ze zápisníku. Minimyšlenky v abecedním pořadí. Praha : SLON, 2012.
 • Kurt Sontheimers Republik. Göttingen : V&R unipress, 2013.
 • Občanská společnost a její krize. Eseje historické a filosofické. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015.
 • Násilí: jiná moderna. Praha : Historický ústav, 2017 (spolu s Milanem Hlavačkou, Františkem Šístkem a kol.).

Sborník prací Středověk 20. století (Praha, 1970) byl z důvodu nastupující normalizace (až na pár kusů) zničen.

Rozhovor v MF Dnes 15. 1. 2011, příloha Kavárna