Visegrádský program rezidenčních pobytů

Projekt je financován Mezinárodním visegrádským fondem (IVF), koordinátorem je krakovská Willa Decjusza, českým partnerem je Institut umění – Divadelní ústav (IDU). Literární rezidence mají za cíl rozvíjet a propagovat literaturu, podporovat práci a mobilitu talentovaných spisovatelů, básníků, esejistů, kritiků, literárních překladatelů, vědců, publicistů a novinářů, a to vytvořením smysluplné platformy pro kulturní a společenské výměny v zemích Visegrádské čtyřky (V4), regionálního uskupení čtyř středoevropských států: České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. 

Více informací: zde

  •  
Rubrika: 
Share