V Berlíně nebo Hamburku s programem Copernicus

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo informuje o možnostech stipendijního programu Copernicus. Stipendijní program má za cíl podporovat vzdělání studentů z východní, střední a jihovýchodní Evropy. Dále má sloužit k posílení kontaktů mezi „východem“ a „západem“. Za cíl si klade také přispívat k vybudování, stabilizaci a demokratizaci východní, střední a jihovýchodní Evropy.

Spolek COPERNICUS byl založen v roce 1992 hamburskými studenty s motem „Východní Evropa potřebuje více než peníze a balíčky“. Cílem je umožnit studentům z postkomunistických zemí studijní pobyt nebo praktikum v Německu. V roce 1995 vznikl COPERNICUS i v Mnichově, existoval zde však jen do roku 2012. Nyní kromě Hamburku funguje pouze v Berlíně.

Každý semestr získává 6 až 10 studentů stipendium na studijní pobyt v Berlíně nebo Hamburku. Studenti absolvují 1 semestr na místní univerzitě a návazně na to 2 až 3 měsíční praktikum. Studijní program je vždy spojený i s tímto praktikem. Většinou se jedná o mezinárodní firmu, kancelář, úřad či organizaci, které nějakým způsobem spolupracují s východní Evropou. Praktikum je organizováno v rámci programu COPERNICUS. Studenti nedostávají mzdu, patřičný obnos ale získává program jako příspěvek pro své financování. COPERNICUS zařizuje studentům ubytování, které převážně probíhá v hostitelských rodinách.

 

Do stipendijního programu Copernicus se můžete přihlásit, pokud:

  • studujete obor z oblasti práva, ekonomie, společenských nebo humanitních věd a 
  • už jste absolvovali alespoň čtyři semestry na univerzitě ve Vaší zemi, přitom jste
  • dosahovali dobrých až velmi dobrých studijních výsledků,
  • můžete doložit dobré až velmi dobré znalosti němčiny a
  • společensky se angažujete.

 

Obsahem stipendia je:

  • čtyřměsíční studium na univerzitě,
  • 6-10ti měsíční stáž ve firmě nebo státní organizaci,
  • ubytování v rodině,
  • náklady na cestu tam a zpět, vízum, veřejnou dopravu a
  • měsíční kapesné.

 

Podklady pro přihlášení a další informace:

W: www.copernicus-stipendium.de

E: stipbewerbung@copernicus-stipendium.de

 

Rubrika: 
Share