Umělecká rezidence v dánském Aarhusu

Rezidence Aarhus Center for Visual Art je určena především pro vizuální umělce, ale setkávají se zde lidé nejrůznějších profesí a pracují na společných či individálních projetech. Druhé největší město Dánska leží na východním pobřeží Jutského poloostrova při Århuském zálivu (Århus Bugt), je významným námořním přístavem, hospodářským a kulturním střediskem Jutska a také sídlem druhé největší dánské univerzity, založené roku 1928. 

Aktuálně jsou k dispozici termíny od 3. 9. 2017 do 26. 10. 2018 s uzávěrkou 5. 11. 2017.

Očekává se účast na networkingové ART BAR události, aktivní zapojení do místního dění. Zajištěno je: ubytování / multifunkční pracovní prostory v apartmánu / sekundární pracovní prostor v sídle organizace / administrativní a jiná podpora / výstavní prostor Mellemrummet / sleva na stravování / kolo / a stipendium 10 000 DK na cestovné i honorář. Denní a tvůrčí náklady si rezident hradí sám.

Více informací na stránkách centra: https://aabkc.dk/page/aabkc-residency

Ke stažení přihášky:  

 

Atmosféra města kultury v lednu 2017:  

Rubrika: 
Share