Rezidenční pobyty na Tchaj-wanu

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Funguje od ledna 2017.

Aktuálně nabzí ve spolupráci s Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji (ČEKK) a Kulturní kanceláří tchajwanského města Tainan výběrové řízení na dvou až šestiměsíční rezidenční pobyt pro české autorky/autory na Tchaj-wanu. Pobyt proběhne na podzim roku 2019, případně na začátku roku 2020 v tchajwanském městě Tainanu. Autorka/autor bude mít díky pobytu čas na svou tvorbu a seznámení se s tamní kulturní scénou. Zároveň bude mít možnost zúčastnit se aktivit organizovaných ČEKK, například u příležitosti 30. výročí sametové revoluce, nebo v případě pobytu i v únoru 2020 knižního veletrhu TIBE. Termín pro doručení přihlášek je 29. 4. 2019.

Více informací a přihlášky: zde

 

Rubrika: 
Share