Rezidenční pobyt v Kyjevě

O rezidenční pobyt mohou zažádat novináři, reportéři, publicisté či spisovatelé, kteří se věnují aktuálním celospolečenským tématům (svoboda, demokracie, občanský aktivismus atp.) s tím, že vytvořený text/y, reportáž/e apod. musí být publikovány v respektovaném periodiku či médiu. Žadatel musí mít trvalý pobyt nebo pracovat v České republice. Autorovi bude hrazeno: ubytování, cestovní náklady do/z Ukrajiny a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč. 

30 let svobody

Žádost musí obsahovat motivační dopis v češtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu atd. (v podobě maximálně dvou stran formátu A4), a dále profesní životopis žadatele v češtině a přehled napsaných a vydaných děl. Uzávěrka je 15. března 2019

 

 

 

 

Rubrika: 
Share