Nabídky ze zahraničí pro badatele

Aktuální přehlídku možností pro badatele nabízí portál AV ČR v sekci Zahraniční spolupráce. Zvláště v sousedním Německu existuje mnoho stipendijních možností. Velmi dobře v tomto směru funguje Informační centrum Německé akademické výměnné služby (DAAD). Prospěšné je sledovat i stránky velvyslanectví příslušných států, kde naleznete kromě jiného i pravidelné informace o pracovních možnostech a výsledcích výběrových řízeních.

 

NĚMECKO - Výzvy Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF) v rámci Strategie Spolkové vlády k internacionalizaci vědy a výzkumu

  • Výzva k podávání návrhů projektů v rámci programu podpory Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a výzkumu, region středovýchodní a jihovýchodní Evropy  - znění výzvy v angličtině a němčině

 

FRANCIE - Nabídka stipendií francouzské vlády pro české studenty

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendia francouzské vlády, a to ve všech vědních oborech. Pro více informací: http://www.ifp.cz/BGF-2015-ST?lang=cs

  • Stipendium na výzkumnou stáž v délce od 1 do 3 měsíců na univerzitách, ve výzkumných centrech, knihovnách nebo fakultních nemocnicích. O stipendium mohou žádat studentičeské národnosti doktorandského a post-doktorandského stupně vysokoškolských studií, přičemž postdoktorandi musí působit buď na vysoké škole či univerzitě anebo při výzkumné instituci. Pro více informací: http://www.ifp.cz/BGF-2015-DC?lang=cs

 

BELGIE – Stipendijní program FWO pro postdoktorandy [PEGASUS] 

  • 25. září 2015 zahájil Fond pro vědecký výzkum Belgie - vlámské společenství (Research Foundation - Flanders, FWO) nový program na podporu mobility postdoktorandů [PEGASUS]², v jehož rámci jsou poskytována stipendia zahraničním postdoktorandům na výzkumné pobyty na pracovištích ve Vlámsku a postdoktorandům z vlámských pracovišť na výzkumné pobyty v zahraničí. Program je kofinancován prostřednictvím akce Marie Skłodowska-Curie COFUND. 

  • Pro více informací:

http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/[pegasus]²-marie-skłodowska-curie-fellowships/

http://www.fwo.be/en/press/press-releases/2015/fwo-gets-63-million-euros-european-support-for-%5Bpegasus%5D%C2%B2-programme/

 

RUSKO - Grantová soutěž Národní univerzity pro výzkum a technologie (MISIS)

  • V roce 2015 MISIS vyhlásila mezinárodní veřejnou grantovou soutěž v rámci projektu TOP 5-100 financovaného ruskou federální vládou. Bližší podmínky soutěže naleznete na stránkách: http://science.misis.ru/en/top100/konkurs/.

     

LOTYŠSKO - Lotyšská AV hledá evropské partnery pro účast v projektu HORIZON 2020

Latvian Academy of Sciences is looking for European partners for participation in project HORIZON 2020. 
The leading role in coordination of the project will be provided from the Latvian Academy of Sciences.
Projects are closely connected with such main pillar as Societal Challenges, providing two basic topics for research and analysis:
1. Lifelong learning for young adults: better policies for growth
and inclusion in Europe
2. ERA-NET on Smart Urban Futures
This will become a great opportunity for International cooperation, providing deep analysis, sharing International experience, knowledge and creating new ideas for making a big step up, improving living conditions for modern society and solving global economical problems.
More information, based on projects, requirements and expected results can be found in the attached documents.
You are welcome to become a great part of us in order to make our world a better place for all!

Více informací naleznete zde: Projekt 1Projekt 2

 

Breakthrough Prize - Fundamental Physics and Life Sciences Prizes

Online nominace Více

 

Postdoctoral Fellowship programme - especially for Social Science and Humanities

EURIAS Fellowship Programme je mezinárodní program mobility výzkumných pracovníků sdružující 16 ústavů pro pokročilé studium v celé Evropě. Stipendia EURIAS jsou nabízena především v oblasti humanitních aspolečenských věd, ale mohou být udělena i stipendistům v přírodních a exaktních vědách za předpokladu, že jejich navrhovaný výzkumný projektnevyžaduje laboratorní zařízení, a že souvisí s humanitními a sociálními vědami.

Program je určen nejen pro nadějné mladé ale i pro přední vedoucí vědecké pracovníky. Více

 

Granty Mezinárodního visegrádského fondu 
Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000 za účelem podpory rozvoje spolupráce zemí Visegrádské skupiny v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání a výměny mládeže. Uzávěrky jednotlivých grantových kol se budou konat vždy 15. března a 15. září pravidelně každý rok. Informace je možno získat na adrese: http://www.visegradfund.org 

 

Další možnosti

 

Zdroj: AV ČR a výše uvedené instituce

Rubrika: 
Share