Islandská rezidence Skatfell 2017

Center for Visual Art zveřejnil nabídku rezidenčních pobytů, které se budou konat v Skaftfell na východě Islandu, a to v termínech po další dohodě. Lze vybírat z mnoha typů rezidencí, tématem i formou.

Rezidence jsou uzpůsobeny hlavně vizuálním umělcům, ale jsou vítáni i jiní badatelé. Program Skatfell chce vytvořit a udržovat prostředí pro inspiraci, soustředění, či experimentování; chce nabídnout zkušenost života a tvorby v jedinečné, každodenně kreativní mikrokomunitě; chce mezi umělci, badateli a veřejností navodit komunitní pocit ve venkovském prostředí východního Islandu; a konečně chce poskytnout podmínky pro dialog mezi uměním a životem.

Povahu rezidenčních pobytů si každý účastník určuje sám – ať už se chce zaměřit na výzkum nebo na uměleckou tvorbu. V rámci rezidencí je možno zorganizovat výstavu, je k dispozici prostor centra Skatfellu a zázemí, vzdělávací program, diskuse, ateliéry, workshopy a další. Rezidence jsou placené. Minimální délka pobytu je jeden měsíc, maximální šest měsíců.

Přihlašovat se lze do 1. září 2016.

Obsáhlé představení rezidencí, technické náležitosti a postup přihlašování najdete na oficiálním webu níže.

W: http://skaftfell.is/2016/06/08/call-for-applications/?lang=en

Zdroj: Culturenet

Rubrika: 
Share