Umění a metafyzika Václava Navrátila – tři způsoby koncepce a kompozice myšlení

V rámci čtvrtečních seminářů Centra pro teoretická studia (CTS) vystoupí Mgr. Kamil Nábělek, Ph.D. s přednáškou Umění a metafyzika Václava Navrátila – tři způsoby koncepce a kompozice myšlení v budově CTS, Husova 4, Praha 1. 

Příspěvek vychází z rekonstrukce Navrátilova díla Umění a metafyzika. Spíše než na zde nastíněná filosoficko-estetická témata se však příspěvek zaměřuje na vystižení Navrátilova způsobu myšlení, na přiblížení jeho autorské a tvůrčí strategie. Jeho styl myšlení je vybudován na rovině filosoficko-umělecko/teoretických přístupů, dále je veden silou poeticko-metaforických analogií, ale též se odehrávána se i ve sféře „mediální“ – zde hraje roli použití psacího stroje, formátu A4, skládání textu z relativně samostatných listů atp., tedy samotný způsob zápisu a specifická „postprodukce“ textu. Uvedené trojí rozvržení tématu nám umožňuje přiblížit situaci, v níž se intelektuální práce odehrává a může být interpretována na různých kategoriálních úrovních.

Více informací: zde

 

Date: 
Čtvrtek, Říjen 31, 2019 - 10:00