Tipy na stáže

Otevřená rezidence v Lublani pro spisovatele a překladatele

Jazyk: 
čeština ()

Dane Zajc Writers’ Studio ve slovinské Lublani zve na rezideční pobyty překladatele a spisovatele z celého světa. Uzávěrka je 31. října 2017. Rezidence zahrnuje cestovné, ubytování, pojištění a další nezbytné výdaje. Upřednostněny budou návrhy, které svou činností podpoří slovinskou literaturu na mezinárodní scéně.

EURIAS FELLOWSHIP PROGRAMME 2018 - 2019

Jazyk: 
english ()

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme is an international researcher mobility programme offering 10-month residencies in one of the 19 participating Institutes: Aarhus, Amsterdam, Berlin, Bologna, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jerusalem, Lyon, Madrid, Marseille, Paris, Uppsala, Vienna, Warsaw, Zürich. The Institutes for Advanced Study support the focused, self-directed work of outstanding researchers. The fellows benefit from the finest intellectual and research conditions and from the stimulating environment of a multi-disciplinary and international community of first-rate scholars.

Fulbrightova komise vyhlašuje programy pro roky 2018/19

Jazyk: 
čeština ()

Aktuálně je to výběrové řízení do stipendijního programu pro postgraduální studium nebo výzkum v USA v roce 2018/19. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá životní náklady, letenku, zdravotní pojištění a v případě studia rovněž školné do výše 15 tisíc dolarů. Uzávěrka je 1. září 2017. 

Rezidence a grant v projektu Risk Change

Jazyk: 
čeština ()

V rámci programu Kreativní Evropa probíhá podpora současného, evropského, interdisciplinárního umění a vědy, které řeší sociální otázky a migraci. Hlavní důraz v projektu Risk Change je kladen na propojení s aplikovanou vědou a informačními technologiemi. K měsíční, červnové rezidenci bude též udělen grant 5 000 eur. Uzávěrka je 15. května. 

Uzávěrka soutěže Neuron Impuls 2017

Jazyk: 
čeština ()

Nadační fond Neuron na podporu vědy oznámil pravidla soutěže Neuron Impuls 2017 a její uzávěrku stanovil na 31. března. Jedná se již o 7. ročník soutěže pro české vědce, kteří jsou vybíráni na základě vědecké kvality, originality, odvahy a míry spolupráce autora s místními i zahraničními vědci a partnerskými institucemi. Zásadní roli při výběru hraje také dosavadní vědecká dráha a zkušenosti žadatele.

Pobyt v uměleckém centru Rupert Vilnius

Jazyk: 
čeština ()

Rezidence v uměleckém centru Rupert Vilnius v Litvě zveřejnila výzvu pro badatele, umělce, spisovatele, filosofy, akademiky a kulturní či univerzitní manažery. Chce jim nabídnout příležitost pracovat zde na vlastních projektech. Část rezidencí je zpoplatněna, jiné hrazeny granty. Uzávěrka přihlášek je 26. 3. 2017.

Nadace Český literární fond zveřejnila svůj program podpory

Jazyk: 
čeština ()

Správní rada Nadace Český literární fond představila Nadační program pro rok 2017, jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám. Šanci mají skupiny i jednotlivci v celé řadě oborů činností, včetně možnosti cestovních stipendií vědeckých pracovníků.     

Stránky