Tipy na stáže

Švýcarská Villa Ruffiex a její program

Jazyk: 
čeština ()

Rezidenční pobyt na jihu Švýcarska ve Valais nabízí uchazečům skvělé ubytování, originální pracovní prostor a měsíční stipendium v nádherném prostředí. Vedle mírně převažující francouzštiny je zde úředním jazykem také němčina. Uzávěrka přihlášek průběžně. Aktuálně 30. června.   

Granty Evropské kulturní nadace spojené s volbami do Evropského parlamentu

Jazyk: 
čeština ()

Evropská kulturní nadace (ECF) přijímá žádosti o granty na podporu kreativních projektů, které se uskuteční v souvislosti s květnovými volbami do Evropského parlamentu. Program se nazývá „Demokracie potřebuje imaginaci“ a výzva trvá od února 2019 do vyčerpání dostupných prostředků.

Italská rezidence Default 19

Jazyk: 
čeština ()

Společnost Ramdom nabízí pobyty v rezidenci Default 19 v Gagliano del Capo na jihu Itálie. Program je určen badatelům, kteří se ve svém výzkumu zaměřují na téma odlehlých míst a extrémních krajin. Uzávěrka pro odeslání přihlášek je 10. května 2019.

Support Programme for the Publication of Translations of Czech Literature Abroad

Jazyk: 
english ()

The Ministry of Culture of the Czech Republic supports publication of translations of Czech literature abroad. Available lists of supported translations for 2019 (I) and 2018 (I, II), application form, bibliography of supported translations 1998–2018. Deadline for 2019: 15. 5. 2019 (II).

Rezidenční pobyt v Kyjevě

Jazyk: 
čeština ()

Institut umění Divadelní ústav vypisuje ve spolupráci s Českým centrem Kyjev výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Kyjevě v období od 1. do 31. května 2019. Uzávěrka je 15. března 2019. 

Stránky