Kent Schull: Forced Migration in the Middle East

Katedra Blízkého východu FF UK a Orientální ústav AV ČR zve na další přednášku ze série Middle East Lecture SeriesDr. Kent Schull z Binghamton University přednese přednášku s názvem Forced Migration in the Middle East: The Current Refugee Crisis as Inheritance of WWI and its Post-War Settlements v hlavni budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost 300.

Více informací a program: zde

Date: 
Čtvrtek, Březen 5, 2020 -
17:30 to 19:30