XVI. CLMPST 2019

16. ročník celosvětového kongresu logiky, metodologie a filosofie vědy a techniky (International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology) pořádaný pod záštitou Divize pro logiku, metodologii a filosofie věd a techniky (DLMPST) se uskuteční v Praze v prostorách Fakulty architektury ČVUT v Dejvicích. Vystoupí na něm celá řada světových osobností, mezi hlavní předášky je zařazeno vystoupení Heather Douglasové, která je odbornicí na vztah vědy a demokracie. Zajímá se o odpovědnost vědců, vědecké poradenství, financování vědy a důvěru občanů k vědě. Je autorkou knihy Science, Policy, and the Value-Free Ideal a členkou Americké asociace pro pokrok ve vědách. Význačnými hosty jsou i další plenární řečníci: například Joel David Hamkins, který působí v Oxfordu a je expertem na matematickou a filosofickou logiku, zejména teorii množin a problémy nekonečna či Sandra D. Mitchellová z univerzity v americkém Pittsburgu, která se zabývá filosofií biologie a publikovala mnoho článků o sociobiologii, biologické složitosti, evoluční biologii. Je autorkou publikace Unsimple Truths: Science, Complexity, and Policy a bývalou prezidentkou Společnosti pro filosofii vědy. Své zastoupení budou mít na kongresu filosofové zaměřující se na oblast fyziky, chemie, biologie až po behaviorální a historické vědy, ale přednášky se budou týkat i aktuálních celospolečenských témat jako je klimatická změna, etika umělé inteligence či přípustnost genových manipulací. Mnoho přednášek se také bude týkat současných témat filosofické a matematické logiky. Na kongres od 11. do 16. srpna naváže partnerská konference Logic Colloquiumkaždoročně pořádaná Asociací pro symbolickou logiku. Součástí programu bude i čtyřicet tematicky zaměřených sympozií, která organizují přední světové asociace pro logiku a filosofii vědy. Počet účastníků činí z kongresu jednu z vůbec největších světových filosofických aktivit: srovnatelnou přehlídku Praha hostila naposledy v roce 1934, když se zde konal osmý Mezinárodní filosofický kongres.

Informace a možnost přihlášení: zde.

Date: 
Pondělí, Srpen 5, 2019 - 09:00 to Sobota, Srpen 10, 2019 - 22:15