Workshop skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě: Ženství ironie obce

Organizátorem je skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis. Workshop Ženství ‒ ironie obce se koná hlavní budově FF UK, místnost č. 217, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Cílem workshopu je rozebrat Hegelův citát právě ve vztahu k tenzím, které buduje jeho filosofie. Jak se k sobě mají tvrzení, že antická a jakákoli společnost založená na nerovném vztahu muže a ženy si padnout zasluhuje, s Hegelovým podáním ženy jako předurčené k péči o muže, děti a krb. Jak se Hegelovi daří v současné feministické filosofii? Nalézáme spojení ženy a ironie i v jiných kulturních a náboženských tradicích? A lze vůbec hovořit o „ženách“, nebo musíme připojovat jména a adresy dotyčných?

Více informací a program: zde

Date: 
Pátek, Leden 11, 2019 -
14:00 to 18:00