Slovníky

Obecné praktické slovníky

Německé nakladatelství Goethe-Verlag GmbH v Mnichově připravilo praktický mnohojazyčný kvalitní slovník i s praktickými cvičeními a zvukovým poslechem. Book2 je k použití zdarma, včetně zvukových souborů.   

 

Latiské učebnice a slovníky  

Latina pomáhá při studiu románských jazyků, angličtiny i němčiny, je základem odborného názvosloví mnoha oborů. Středověká latina se stala jazykem vzdělaných vrstev, jazykem mezinárodních diplomatických styků i jazykem umělecké literatury a státní správy. Proto jsou umělecká, teologická i vědecká díla té doby psána latinsky a pro badatele a historiky je tak latina zcela nepostradatelná. V českých zemích převládala až do  husitského období, v Uhrách se udržela jako jazyk státní správy téměř až do poloviny 19. století. Za tu dobu  pronikla do češtiny a dalších evropských jazyků spousta latinských slov. Mnohé výrazy převzaté z latiny jsou  dodnes součástí mezinárodní odborné terminologie. Učebnice LINGUA LATINA per se illustrata, Pars I: Familia, de Hans H. Orberg jistě pomůže ve studiu  začátečníkům i zkušeným badatelům.  

HANS H. ØRBERG: LATIN-ENGLISH VOCABULARY II

Institut de recherche et d’histoire des textes: Du Cange, et al., Glossarium mediæ et infimæ latinitatis. Niort : L. Favre, 1883-1887.

Universität Mannheim: Du Cange, Charles du Fresne (1610-1688): Glossarium Ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis 

 

Novozákonní řečtina

Řečtina je indoevropský jazyk se zvláštním postavením. Nepatří do žádné indoevropské jazykové rodiny. Zatímco například čeština se řadí k západoslovanským jazykům, francouzština k románským, řečtina je prostě jenom řečtina. Její možní "sourozenci" v průběhu dějin vymřeli (arménština a albánština jsou indoevropské jazyky podobného osudu). Je to indoevropský jazyk, jehož historický vývoj lze ledovat kontinuálně po téměř 3500 let až dodnes, ba můžeme na základě srovnání s jinými indoevropskými jazyky vytvářet i hypotézy o tom, jak tento jazyk vypadal před 4000 lety, když předkové Řeků přišli do egejské oblasti. Autorem textů na portále greek.herme.net je Jiří Pavlík. Některá témata byla zpracována společně s Dagmarou Muchnovou

BDAG: Bauer W., Dänker F. W. A Greek–English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. UCP, 2001. 

Wallace D. B. Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament. Zondervan, 1997

 

Voegelin Glossary 

Internetové stránky zakladatele a prvního editora portálu VoegelinView a váženého člena The Voegelin Society Frtitze Wagnera věnované dílu Erica Voegelina, včetně nahrávek jeho přednášek a používaných slovníků.  

Eric Voegelin Study Page jsou internetové stránky profesora Billa McClaina, váženého souputníka Erica Voegelina, které pojímají dílo komplexně.       

Dictionary of Voegelinian Terminology a Short Eric Voegelin Glossary a Universitett Gent  

jsou internetové stránky, které se vážou k Voegelinově terminnologii od Billa McClaina a jeho univerzitního kolegy Jacka D. Elliota.

 

Institut für Philosophie Universität Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Rakousko

ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Elmar Waibl

Ass.-Prof. Dr. Philip Herdina

DICTIONARY OF PHILOSOPHICAL TERMS (GERMAN — ENGLISH,  ENGLISH — GERMAN)

WÖRTERBUCH PHILOSOPHISCHER FACHBEGRIFFE (DEUTSCH — ENGLISCH

ENGLISCH — DEUTSCH)