Univerzitní pobyty

Katolická akademická služba pro cizince

Jazyk: 
čeština ()

Německá Katolická akademická služba pro cizince (Deutscher Akademischer Ausländer-Dienst, KAAD), založená roku 1958, poskytuje různé druhy stipendií umožňujících studijní nebo badatelské pobyty uchazečů z různých částí světa. Nabídka se týká křesťanských studentů minimálně po 6. semestru studia a mladých badatelů. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých škol, ve vědeckých ústavech, v archivech, na klinikách apod.

Stipendien für Studierende und Promovierende aus dem östlichen Europa

Jazyk: 
deutsch ()

Das bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst vergibt voraussichtlich im Studienjahr 2016/17 erneut Jahresstipendien an Graduierte aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn.

DAAD a Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum informují

Jazyk: 
čeština ()

Organizace představily nový program na podporu mezinárodní spolupráce vysokých škol. Mohou získat až 250 000 eur ročně. V jednom z prvních kol výběru bylo vybráno 21 projektů, které budou podporovány po dobu maximálně čtyř let. Prostřednictvím tohoto programu má být podpořeno navázání strategických partnerství a vytvoření tématických sítí mezi německými a zahraničními vysokými školami.

V Berlíně nebo Hamburku s programem Copernicus

Jazyk: 
čeština ()

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo informuje o možnostech stipendijního programu Copernicus. Stipendijní program má za cíl podporovat vzdělání studentů z východní, střední a jihovýchodní Evropy. Dále má sloužit k posílení kontaktů mezi „východem“ a „západem“. Za cíl si klade také přispívat k vybudování, stabilizaci a demokratizaci východní, střední a jihovýchodní Evropy.

Stránky