Univerzitní pobyty

Umělecká rezidence v dánském Aarhusu

Jazyk: 
čeština ()

Umělecké centrum Aarhus Center for Visual Art zve na rezidenční pobyty umělce, vědce a studenty ze všech koutů světa. Pro tento a následující rok vyhlásilo nové termíny. Zájemci mohou pracovat na svém projektu, navazovat cenné kontakty, mají k dispozici určité finanční prostředky i prostory pro práci a prezentaci, přičemž není požadován finální výstup. Uzávěrka je 5. 11. 2017.

Otevřená rezidence v Lublani pro spisovatele a překladatele

Jazyk: 
čeština ()

Dane Zajc Writers’ Studio ve slovinské Lublani zve na rezideční pobyty překladatele a spisovatele z celého světa. Uzávěrka je 31. října 2017. Rezidence zahrnuje cestovné, ubytování, pojištění a další nezbytné výdaje. Upřednostněny budou návrhy, které svou činností podpoří slovinskou literaturu na mezinárodní scéně.

EURIAS FELLOWSHIP PROGRAMME 2018 - 2019

Jazyk: 
english ()

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme is an international researcher mobility programme offering 10-month residencies in one of the 19 participating Institutes: Aarhus, Amsterdam, Berlin, Bologna, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jerusalem, Lyon, Madrid, Marseille, Paris, Uppsala, Vienna, Warsaw, Zürich. The Institutes for Advanced Study support the focused, self-directed work of outstanding researchers. The fellows benefit from the finest intellectual and research conditions and from the stimulating environment of a multi-disciplinary and international community of first-rate scholars.

Fulbrightova komise vyhlašuje programy pro roky 2018/19

Jazyk: 
čeština ()

Aktuálně je to výběrové řízení do stipendijního programu pro postgraduální studium nebo výzkum v USA v roce 2018/19. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá životní náklady, letenku, zdravotní pojištění a v případě studia rovněž školné do výše 15 tisíc dolarů. Uzávěrka je 1. září 2017. 

Rezidence a grant v projektu Risk Change

Jazyk: 
čeština ()

V rámci programu Kreativní Evropa probíhá podpora současného, evropského, interdisciplinárního umění a vědy, které řeší sociální otázky a migraci. Hlavní důraz v projektu Risk Change je kladen na propojení s aplikovanou vědou a informačními technologiemi. K měsíční, červnové rezidenci bude též udělen grant 5 000 eur. Uzávěrka je 15. května. 

Pobyt v uměleckém centru Rupert Vilnius

Jazyk: 
čeština ()

Rezidence v uměleckém centru Rupert Vilnius v Litvě zveřejnila výzvu pro badatele, umělce, spisovatele, filosofy, akademiky a kulturní či univerzitní manažery. Chce jim nabídnout příležitost pracovat zde na vlastních projektech. Část rezidencí je zpoplatněna, jiné hrazeny granty. Uzávěrka přihlášek je 26. 3. 2017.

Visegrádský program rezidenčních pobytů pro rok 2017

Jazyk: 
čeština ()

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) představuje program rezidenčních pobytů pro rok 2017. Uskuteční se společně s Willa Decjusza (Krakov), s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť). Připraveno je několk termínů pro širokou skupinu žadatelů. Termín podání žádosti je 31.ledna 2017. 

Stránky