Granty

Stipendia nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2016

Jazyk: 
čeština ()

Nadační fond Františka Topiče, založený r. 1998 v Praze z iniciativy Milady Blekastad-Topičové, vnučky jednoho ze zakladatelů českého moderního nakladatelského podnikání, chce navázat na široké kulturní aktivity s tímto jménem spjaté a vypisuje stipendia pro rok 2016.

Horizont 2020 ve společenských vědách

Jazyk: 
čeština ()

V prostorách Technologického centra Akademie věd (TC AV ČR) v Praze lze navštívit semináře v rámci informačních dní pro společenské vědy. Kromě představení aktuálních výzev priorit SSH a programu Věda ve společnosti se akce týkají i možností zapojení výzkumníků z oblasti společenských věd do specifických programů Myšlenky a Lidé. Hovoří se také o politikách Evropské komise v oblastech Otevřeného přístupu a Odpovědného výzkumu a inovací na portálu EURAXESS. Společenské výzvy v 7. RP a programu Horizon 2020 představuje Michal Pacvoň.  

Nadační program pro rok 2016

Jazyk: 
čeština ()

Správní rada Nadace Český literární fond seznamuje na svých internetových stránkách s Nadačním programem pro rok 2016, jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám v oblastech, které souvisí s působením Nadace ČLF. Nadace ČLF upřednostňuje podporu takových nekomerčních tvůrčích činností a projektů, kterým se nedostává dostatečné podpory

Stránky