Granty

Grantové výzvy Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky

Jazyk: 
čeština ()

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) vyhlašuje grantové výzvy, jejichž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie. Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky. Nejbližší uzávěrka je 14. října 2017. 

EURIAS FELLOWSHIP PROGRAMME 2018 - 2019

Jazyk: 
english ()

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme is an international researcher mobility programme offering 10-month residencies in one of the 19 participating Institutes: Aarhus, Amsterdam, Berlin, Bologna, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jerusalem, Lyon, Madrid, Marseille, Paris, Uppsala, Vienna, Warsaw, Zürich. The Institutes for Advanced Study support the focused, self-directed work of outstanding researchers. The fellows benefit from the finest intellectual and research conditions and from the stimulating environment of a multi-disciplinary and international community of first-rate scholars.

Fulbrightova komise vyhlašuje programy pro roky 2018/19

Jazyk: 
čeština ()

Aktuálně je to výběrové řízení do stipendijního programu pro postgraduální studium nebo výzkum v USA v roce 2018/19. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá životní náklady, letenku, zdravotní pojištění a v případě studia rovněž školné do výše 15 tisíc dolarů. Uzávěrka je 1. září 2017. 

Rezidence a grant v projektu Risk Change

Jazyk: 
čeština ()

V rámci programu Kreativní Evropa probíhá podpora současného, evropského, interdisciplinárního umění a vědy, které řeší sociální otázky a migraci. Hlavní důraz v projektu Risk Change je kladen na propojení s aplikovanou vědou a informačními technologiemi. K měsíční, červnové rezidenci bude též udělen grant 5 000 eur. Uzávěrka je 15. května. 

Uzávěrka soutěže Neuron Impuls 2017

Jazyk: 
čeština ()

Nadační fond Neuron na podporu vědy oznámil pravidla soutěže Neuron Impuls 2017 a její uzávěrku stanovil na 31. března. Jedná se již o 7. ročník soutěže pro české vědce, kteří jsou vybíráni na základě vědecké kvality, originality, odvahy a míry spolupráce autora s místními i zahraničními vědci a partnerskými institucemi. Zásadní roli při výběru hraje také dosavadní vědecká dráha a zkušenosti žadatele.

Nadace Český literární fond zveřejnila svůj program podpory

Jazyk: 
čeština ()

Správní rada Nadace Český literární fond představila Nadační program pro rok 2017, jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám. Šanci mají skupiny i jednotlivci v celé řadě oborů činností, včetně možnosti cestovních stipendií vědeckých pracovníků.     

Interdisciplinární Story of Space v Indii

Jazyk: 
čeština ()

Story of Space se zaměřuje na tvorbu zlomových, celoživotních vzdělávacích příležitostí a cest, v kontextu fyziky, politiky, filosofie a celkově vnímání prostoru. Výzva je určena k předložení projektů pro umělce, filmaře, filosofy, výzkumínky a akademiky. Většina nákladů na projekt je hrazena.

Stránky