Prolegomena ke každé příští estetice, jež bude moci vystoupit jako věda. Úvahy k Hegelovu založení filosofie umění

Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR pořádá diskusi k otázkám Hegelovy filosofie, zejména k estetice jako filosofio umění. V přednášce Jindřicha Karáska půjde o to, zrekonstruovat Hegelovu systematickou diskusi problémů spojených s nárokem pojmout filosofii umění jako vědu. Přitom bude rovněž možné poukázat na teze, charakteristické pro Hegelovu estetiku.

Program a pozvánka: zde 

 

Date: 
Úterý, Únor 12, 2019 -
17:30 to 19:30