Přímá versus zastupitelská demokracie?

Akademické fórum při FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21 pořádá seminář věnovaný rozboru tezí a argumentů pro a proti, které se v úvahách o obou typech demokracie objevují, a to jak v odborné literatuře, tak ve sdělovacích prostředcích. Cílem bude také objasnit předpoklady rozebíraných argumentů a zamyslet se nad jejich případnými důsledky.
Seminář je koncipován jako součást přípravy na veřejnou diskusi věnovanou tomuto tématu. Účastníci semináře budou vítanými hosty této veřejné diskuse připravované na začátek dubna 2019.

Více informací: zde

Date: 
Pátek, Únor 22, 2019 -
13:00 to 19:30