Přednáška o inspiraci Komenským

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR pořádá přednášku Jana Čížka z Ostravské univerzity na téma Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury v zasedací místnosti FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1.

Více informací: zde    

Date: 
Čtvrtek, Říjen 4, 2018 -
14:00 to 15:45