Od Zarathuštry přes Alexandra k Čingischánovi: archeologie v podhůří Kugitangu (Uzbekistán)

Centrum pro teoretická studia zve na seminář do budovy CTS, Jilská 1, Praha 1. Přednáší doc. Ladislav Stančo, který se v příspěvku bude zabývat vybranými problémy výzkumu lidského osídlení v jižní části Střední Asie, konkrétně ve stepním pásu podhůří západních výběžků Hissársko-alajské soustavy. Na třech příkladech přiblíží, jak aktuální výzkumy česko-uzbecké archeologické expedice přispívají k objasnění konkrétních historických událostí či zlomů, ale i k pochopení počátků specifických náboženských tradic

Více informací: zde

Date: 
Čtvrtek, Březen 14, 2019 -
10:00 to 14:00