IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku se bude konat u příležitosti sta let od vyhlášení samostatného československého státu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Organizátorem je Ústav bohemistických studií FF UK. Sympozium je určeno vědecké, pedagogické a široké odborné veřejnosti zabývající se češtinou jako cizím a druhým jazykem. Program setkání bude rozdělen do jazykové, literárně historické a metodicko-technologické sekce.
Součástí sympozia je soutěžní studentská posterová sekce.

Více informací a pozvánka: zde

Date: 
Úterý, Srpen 14, 2018 - 09:15 to Pátek, Srpen 17, 2018 - 18:15