Filosofická kavárna

Filosofický ústav AV ČR pořádá v prostorách Jilská 1a, Praha 1, Klub Jazz Republic (vstup přes recepci FLÚ Jilská 1) akce nazvané Filosofická kavárna. Tentikát na téma Zvířata a etika. Diskutovat přijdou Petr Urban a Tomáš Hříbek z Filosofického ústavu, které doplní David Černý z Ústavu státu a práva. Hosté nás seznámí s kontextem současného bádání na poli filosofie mysli a etiky ve vztahu k problematice práv zvířat a zvířecí mysli. Společně s nimi se pak zamyslíme nad obecnějšími otázkami typu zvířecího vědomí, respektu ke zvířatům, nad problémem zvířete jako osoby a s tím souvisejícím problémem zvířete jako právního subjektu či postavení zvířete v právním systému.

Více informací a program: zde

 

 

Date: 
Čtvrtek, Únor 7, 2019 -
16:00 to 18:45