Building the Scenes? Fan/zines in Central Eastern and South Eastern Europe before and after the Fall of Berlin Wall

ÚČD FF UK, Centrum pro studium populární kultury, Český a slovenský archiv subkultur pořádají konferenci s mezinárodní účastí, která bude věnována minulosti fanzinové produkce a přístupům k jejímu zkoumání. Bude řešit i otázky propojení zinů a scén, tedy jak fanziny konstruují či ovlivňují samotné scény či naopak – jak scény utvářejí fanzin jako materiální artefakt. Konferenční příspěvky se zaměří v souvislosti s tématem také na historické kontexty pozdního socialismu a postsocialismu, mocenské vztahy, kulturní kontexty (mainstream vs. alternativní média), typologii fanzinů z hlediska jejich obsahu, produkce a distribuce, dynamiku produkce fanzinů v souvislosti s (ne)stabilitou příslušných scén a na různé metodologické přístupy v oblasti zkoumání fanzinové produkce.

Více informací a program: zde

Date: 
Čtvrtek, Únor 21, 2019 - 12:45 to Sobota, Únor 23, 2019 - 18:45